0

Gwinnett Basketball Power Rankings, 1-2-13

The Daily Post’s take on the hottest Gwinnett high school basketball teams this season. The poll, based on recent play and not season projections, will be updated each Thursday throughout the basketball season.

Gwinnett Basketball Power Rankings

The Gwinnett Daily Post’s power rankings of the county’s high school basketball teams.

Boys Top 10

Rank — School — Region — Record

 1. GAC — 6-AA — 14-0

 2. North Gwinnett — 7-AAAAAA — 13-2

 3. Grayson — 8-AAAAAA — 11-1

 4. Norcross — 7-AAAAAA — 10-4

 5. Berkmar — 8-AAAAAA — 10-4

 6. Dacula — 8-AAAAAA — 10-3

 7. Duluth — 7-AAAAAA — 9-5

 8. Buford — 7-AAA — 7-4

 9. Central Gwinnett — 8-AAAAAA — 9-5

 10. Brookwood — 8-AAAAAA — 9-4

Girls Top 10

Rank — School — Region — Record

 1. Archer — 8-AAAAAA — 13-1

 2. Parkview — 8-AAAAAA — 12-1

 3. Norcross — 7-AAAAAA — 11-2

 4. Buford — 7-AAA — 10-1

 5. Wesleyan — 6-AA — 10-2

 6. GAC — 6-AA — 12-3

 7. Dacula — 8-AAAAAA — 10-3

 8. Mountain View — 7-AAAAAA — 10-4

 9. Collins Hill — 7-AAAAAA — 9-4

 10. Mill Creek — 7-AAAAAA — 8-4