0

GWINNETT BASKETBALL POWER RANKINGS - Jan. 31

Gwinnett Power Rankings

The Daily Post's rankings, updated each Thursday, of the top high school basketball teams in Gwinnett County.

Boys Top 10

Rank — School — Region — Record

 1. Norcross — 7-AAAAAA — 16-6

 2. GAC — 6-AA — 20-3

 3. Buford — 7-AAA — 16-5

 4. Shiloh — 8-AAAAAA — 16-5

 5. North — 7-AAAAAA — 17-5

 6. Archer — 8-AAAAAA — 17-5

 7. Peachtree Ridge — 7-AAAAAA — 15-7

 8. Collins Hill — 7-AAAAAA — 15-7

 9. Dacula — 7-AAAAAA — 16-6

 10. Mill Creek — 7-AAAAAA — 15-8

Girls Top 10

Rank — School — Class — Record

 1. Parkview — 8-AAAAAA — 22-0

 2. North — 7-AAAAAA — 20-1

 3. Norcross — 7-AAAAAA — 18-4

 4. Wesleyan — 6-AA — 19-4

 5. Buford — 7-AAA — 15-4

 6. GAC — 6-AA — 16-6

 7. Duluth — 7-AAAAAA — 15-7

 8. Archer — 8-AAAAAA — 16-7

 9. Mill Creek — 7-AAAAAA — 13-10

 10. Mountain View — 7-AAAAAA — 13-7