0

GWINNETT BASKETBALL POWER RANKINGS - Feb. 7

Gwinnett Power Rankings

The Daily Post's rankings, updated each Thursday, of the top high school basketball teams in Gwinnett County.

Boys Top 10

Rank — School — Region — Record

 1. Norcross — 7-AAAAAA — 18-6

 2. GAC — 6-AA — 22-3

 3. Buford — 7-AAA — 18-5

 4. North — 7-AAAAAA — 19-5

 5. Archer — 8-AAAAAA — 19-5

 6. Shiloh — 8-AAAAAA — 18-6

 7. Peachtree Ridge — 7-AAAAAA — 16-8

 8. Collins Hill — 7-AAAAAA — 16-8

 9. Dacula — 7-AAAAAA — 17-7

 10. Mill Creek — 7-AAAAAA — 15-9

Girls Top 10

Rank — School — Class — Record

 1. Parkview — 8-AAAAAA — 24-0

 2. North — 7-AAAAAA — 22-1

 3. Norcross — 7-AAAAAA — 20-4

 4. Wesleyan — 6-AA — 20-4

 5. Buford — 7-AAA — 18-4

 6. GAC — 6-AA — 18-6

 7. Duluth — 7-AAAAAA — 16-8

 8. Archer — 8-AAAAAA — 17-7

 9. Mill Creek — 7-AAAAAA — 13-11

 10. Mountain View — 7-AAAAAA — 15-8