0

GWINNETT BASKETBALL POWER RANKINGS - Dec. 27

Gwinnett Basketball Power Rankings

The Daily Post's take on the hottest Gwinnett high school basketball teams. The poll, based on recent play and not season projections, will be updated each Thursday throughout the basketball season.

Boys Top 10

Rank — School — Region — Record

 1. Archer — 8-AAAAAA — 9-1

 2. Shiloh — 8-AAAAAA — 7-1

 3. North — 7-AAAAAA — 9-2

 4. GAC — 6-AA — 9-2

 5. Peachtree Ridge — 7-AAAAAA — 8-4

 6. Norcross — 7-AAAAAA — 6-4

 7. Brookwood — 8-AAAAA — 9-2

 8. Collins Hill — 7-AAAAAA — 8-4

 9. Berkmar — 8-AAAAA — 6-4

 10. Mill Creek — 7-AAAAAA — 8-3

Girls Top 10

Rank — School — Class — Record

 1. North — 7-AAAAAA — 8-0

 2. Parkview — 8-AAAAAA — 10-0

 3. Norcross — 7-AAAAAA — 8-1

 4. Wesleyan — 6-AA — 9-0

 5. Buford — 7-AAA — 5-1

 6. GAC — 6-AA — 8-1

 7. Mill Creek — 7-AAAAAA — 7-4

 8. Duluth — 7-AAAAAA — 7-3

 9. Archer — 8-AAAAAA — 7-2

 10. Mountain View — 7-AAAAAA — 7-3